• A més li podem oferir la col·laboració d'agents immobiliaris, administradors de finques i comunitats  i perits judicials.