• Creació d' empreses
  • Comptabilitat
  • Confecció d'impostos (IVA, IRPF,Impost de Societats)
  • Assessorament fiscal i mercantil
  • Gestió laboral: confecció de nòmines, seguretat social, contractes de treball