• Escriptures de compra-venda, obra nova, donacions...
  • Poders